"Disney's Polynesian Resort" Photos

Magic Kingdom Resort Area

Kiki Tikis Splash Play area

Kiki Tikis Splash Play area

9 years ago7 photos
First look at the new lobby area

First look at the new lobby area

10 years ago4 photos
Height test balloons

Height test balloons

12 years ago4 photos
Polynesian Resort quiet pool

Polynesian Resort quiet pool

15 years ago3 photos