Refurbishment complete

Photos by WDWMAGIC

Photo 1 of 4
Photo 2 of 4
Photo 3 of 4
Photo 4 of 4
Refurbishment complete
Refurbishment complete
Refurbishment complete
Refurbishment complete

More from "Tomorrowland Terrace"

Harmonious show

Harmonious show

16 hours ago2 photos
Disney KiteTails

Disney KiteTails

17 hours ago1 photo