"The Magic Carpets of Aladdin" Photos

Adventureland, Magic Kingdom

Aladdin area now complete

Aladdin area now complete

16 years ago1 photo
Aladdin opening

Aladdin opening

16 years ago18 photos
Aladdin construction

Aladdin construction

16 years ago6 photos
Aladdin construction

Aladdin construction

16 years ago2 photos
Aladdin construction

Aladdin construction

16 years ago2 photos
Aladdin construction

Aladdin construction

16 years ago4 photos
Aladdin construction

Aladdin construction

16 years ago3 photos
Alladin concept art

Alladin concept art

16 years ago1 photo
Aladdin construction

Aladdin construction

16 years ago22 photos
Aladdin construction

Aladdin construction

16 years ago1 photo
Aladdin construction

Aladdin construction

16 years ago8 photos
Aladdin construction

Aladdin construction

16 years ago4 photos