"Harmonious" Photos

World Showcase, Epcot

Harmonious show

Harmonious show

4 months ago9 photos
Work on Harmonious island lasers

Work on Harmonious island lasers

6 months ago5 photos
Harmonious testing April 7 2021

Harmonious testing April 7 2021

6 months ago3 photos
Central ring barge

Central ring barge

8 months ago10 photos
Harmonious barge testing

Harmonious barge testing

8 months ago2 photos
HarmonioUS barge construction

HarmonioUS barge construction

2 years ago4 photos
HarmonioUS concept art

HarmonioUS concept art

2 years ago2 photos