"Harmonious" Photos

World Showcase, Epcot

Harmonious merchandise

Harmonious merchandise

4 months ago5 photos
Harmonious soundtrack cover

Harmonious soundtrack cover

8 months ago1 photo
Harmonious daytime video display

Harmonious daytime video display

9 months ago5 photos
Harmonious show

Harmonious show

1 year ago9 photos
Central ring barge

Central ring barge

1 year ago10 photos
Harmonious barge testing

Harmonious barge testing

1 year ago2 photos
HarmonioUS barge construction

HarmonioUS barge construction

3 years ago4 photos
HarmonioUS concept art

HarmonioUS concept art

3 years ago2 photos