Kris Allen celebrates at Walt Disney World

Photo 1 of 2
Copyright 2009 The Walt Disney Company.
Copyright 2009 The Walt Disney Company.

More from "The American Idol Experience"

Morimoto Asia overview

Morimoto Asia overview

12 hours ago5 photos
Sunset Showcase building

Sunset Showcase building

17 hours ago1 photo
The Springs construction

The Springs construction

4 days ago8 photos