"Takumi-Tei" Photos

World Showcase, Epcot

Takumi-Tei exterior

Takumi-Tei exterior

6 months ago4 photos
Takumi-Tei food

Takumi-Tei food

6 months ago6 photos
Takumi-Tei concept art

Takumi-Tei concept art

8 months ago2 photos