"Takumi-Tei" Photos

World Showcase, Epcot

Takumi-Tei exterior

Takumi-Tei exterior

4 years ago4 photos
Takumi-Tei food

Takumi-Tei food

4 years ago6 photos
Takumi-Tei concept art

Takumi-Tei concept art

4 years ago2 photos