American Idol show time sign installed

American Idol show time sign installed
Photo 2 of 2
American Idol show time sign installed
American Idol show time sign installed

More from "The American Idol Experience"

Harmonious show

Harmonious show

17 hours ago2 photos
Disney KiteTails

Disney KiteTails

17 hours ago1 photo