"The Magic Carpets of Aladdin" Photos

Adventureland, Magic Kingdom

Aladdin area now complete

Aladdin area now complete

8 years ago1 photo
Aladdin opening

Aladdin opening

8 years ago18 photos
Aladdin construction

Aladdin construction

8 years ago6 photos
Aladdin construction

Aladdin construction

8 years ago2 photos
Aladdin construction

Aladdin construction

8 years ago2 photos
Aladdin construction

Aladdin construction

8 years ago4 photos
Aladdin construction

Aladdin construction

8 years ago3 photos
Alladin concept art

Alladin concept art

8 years ago1 photo
Aladdin construction

Aladdin construction

8 years ago22 photos
Aladdin construction

Aladdin construction

8 years ago1 photo
Aladdin construction

Aladdin construction

8 years ago8 photos
Aladdin construction

Aladdin construction

8 years ago4 photos